Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door 1234websites. Deze worden hieronder toegelicht. 

Het versturen van nieuwsbrieven 

1234websites stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van 1234websites. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met 1234websites via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

Analytics 

De website van 1234websites verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst) om de website beter te laten werken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt niet door 1234websites gebruikt maar kan wel verzonden worden naar een derde partij.

Cookies uitzetten

Je kunt de cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Ontvangers 

De gegevens die 1234websites ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

Mailchimp 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

Provider 

De e-mail (en website) van 1234websites wordt gehost bij Versio. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Versio. 

UpDraftPlus 

Back-ups van de website worden opgeslagen op de GoogleDrive van 1234websites via UpDraftPlus. Gegevens die jij achterlaat op de website van 1234websites zijn in de back-ups van de website op de servers van Google opgeslagen.
De gegevens zijn door de 2 diensten beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikte plug ins

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website/webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Opslag periode 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door 1234websites, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@1234websites.nl. 

Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met 1234websites via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

Beveiliging 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door 1234websites of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar 1234websites. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van 1234websites prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url. 

Jouw rechten 

Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij 1234websites vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 1234websites. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door 1234websites. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij 1234websites opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient 1234websites al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij 1234websites vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat 1234websites niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat 1234websites jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@1234websites.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

Plichten 

1234websites verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van 1234websites via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 1234websites de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met 1234websites met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

1234websites behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer 1234websites dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van 1234websites te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

info@1234websites.nl
Marconilaan Noord 52, 4614 HB Bergen op Zoom
0164 700 238
KvK 20143112
BTWnr NL147140699B01